O nás

Nový způsob vzdělávání - Sférické kino!

Jedná se o nejnovější zábavně-vzdělávací instrument. Sférický projekční systém uvnitř pojízdné kupole skýtá neuvěřitelný pohled. Ocitnete se v kouzelném prostoru a budete si připadat, jako byste byli přímo pod hvězdnou oblohou či na dně oceánu. Společně poodhalíme tajemství světa stromů, ponoříme se do hlubin moří, prozkoumáme nekonečný vesmír nebo podnikneme výpravu dovnitř lidského těla. Náš tým může za vámi přijet kamkoliv. Naše promítání může být využito jako velmi zajímavý doplněk k ozvláštnění výuky.

Našli jsme řešení, s jehož pomocí bude výuka zajímavá a zábavná – sférické kino!

 • Divákům je dána možnost nejen sledovat, ale i zažít neuvěřitelné události.

 • Sferické kino s promítacím systémem povzbuzuje dítě k absorbování co nejvíce informací. Není to jen "suchá" teorie, děti informace lépe přijímají a zapamatují si je, když jsou jim předkládány formou působivých záběrů, zvukových efektů, dobře zapamatovatelným hlasem a v zajímavém 360° formátu.

 • Vědci prokázali, že konvexní obraz, stejně jako jasné barvy, má pozitivní vliv na lidský centrální nervový systém a také na emoční a fyziologický stav.

 • Film nejen láká diváky do zajímavějšího světa, ale i předá mnoho informací, které si lidé zapamatují mnohem lépe než při sledování filmu v televizi či klasickém kině.

 • Naše filmy zahrnují širokou škálu věd - vědy fyzikální, o živé přírodě, o Zemi a vesmíru, o technice, o historii, společenské vědy, atd.

Naši zákazníci

 • mokyklos
  Základní a střední školy
 • Mateřské školy
 • Letní tábory
 • Dětské domovy
 • Jiné vzdělávací instituce
 • Organizátoři narozeninových nebo jiných oslav
 • Městské slavnosti či pouti atd

Společnost MB Sferinis kinas poskytuje svým klientům vysoce kvalitní a spolehlivé služby a je odpovědná za legálnost svých filmů.

Program se člení na následující etapy

 • 1

  Před každou projekcí jsou diváci seznámeni s pravidly chování a bezpečností.

 • 2

  Skupina malých diváků může být bezplatně doprovázena učitelem nebo jinou zodpovědnou osobou.

 • 3

  Diváci v kopuli leží nebo sedí na měkkých karimatkách.

 • 4

  Během programu se diváci ocitnou v 3D prostoru.

 • 5

  Během programu si diváci připadají, jako by leželi přímo pod hvězdnou oblohou či na dně oceánu. Pohledy přes celou kupoli, padající hvězdy a další efekty jsou opravdovou podívanou.

 • 6

  Diváci opouští kopuli po ukončení projekce.

 • 7

  Po každé projekci je s dětmi proveden doprovodný program ve formě besedy nebo kvízu. Dětem jsou zadávány otázky z filmu, který právě shlédly. Za správnou odpověď mohou být odměněni malým dárečkem.

Online poptávka:

  hotovostfaktura