Časté dotazy

 • 1. Komu je „SFÉRICKÉ KINO“ určeno?

  Realizujeme projekce pro mateřské, základní i střední školy, vysoké školy, letní tábory, různorodé společenské akce a oslavy, městské slavnosti, veletrhy, festivaly, dny dětí apod…

 • 2. Kolik diváků se vejde do kopule na jednu projekci?

  • děti z mateřských škol – do 40 dětí
  • žáci prvních tříd – do 30 žáků
  • žáci 5.–8. tříd – do 25 žáků
  • žáci 9. tříd a středoškolští studenti – do 20 žáků
  • dospělí – do 20 osob
 • 3. Kam lze kino umístit?

  Nejčastěji promítáme ve vnitřních prostorách – ve třídách, tělocvičnách, kulturních domech či sportovních halách. Kopuli lze postavit prakticky kdekoliv, pokud jsou zachovány prostorové požadavky. Místnost by měla mít 5×6 m a výšku stropu od 2,8 m (ovšem po konzultaci se můžeme i trošku přizpůsobit).

 • 4. Jaké jsou rozměry kopule a co od vás budeme potřebovat?

  Průměr je 5 m, nastavitelná výška na 2,8 m nebo na 3,3 m. Potřebujeme přístup ke zdroji elektřiny, případně prodlužovací kabel vozíme s sebou.

 • 5. Nepoškozuje stavba kopule podlahu?

  Nepoškozuje. Je nafukovací a lehká a pokládá se na speciální podložku. Nijak se neukotvuje do podlahy.

 • 6. Neleží děti během promítání na tvrdé podlaze?

  Na rozdíl od klasického kina se u nás nesedí na židlích, ale na měkkých karimatkách přímo na podlaze kopule. Pokud to počet diváků dovoluje, mohou projekci sledovat i vleže a získat tak úplně nejlepší výhled.

 • 7. Kolik promítání se dá uspořádat během jednoho dne?

  Uspořádáme tolik promítání, kolik bude zájemců. Vždy se snažíme maximálně vyjít vstříc vašim požadavkům. Promítáme i odpoledne pro družiny, večer na přespání ve školkách nebo o víkendech na oslavách.

 • 8. Je nás hodně, co pro nás vymyslíte?

  Každé promítání individuálně organizujeme. V případě, že je zájemců hodně, můžeme promítat i několik dnů po sobě.

 • 9. V čem je sférická projekce jedinečná?

  Divákům se otevírá možnost stát se přímým účastníkem děje. Vědci dokázali, že vyboulený pohled a jasné barvy velmi pozitivně působí na centrální nervový systém dítěte a na jeho emocionální i fyziologický vývoj. Sférické kino svým projekčním systémem nabádá děti k přirozenému osvojování si informací. Naše edukační filmy vtáhnou děti přímo do děje a velmi efektivně jim zprostředkují i vzdělávací obsah.

 • 10. Jak dlouho trvá jedno promítání?

  Celkem přibližně 45 minut (5 min. uvítání a instruktáž, cca 30 min. film – podle výběru a asi 10 min. doprovodný program).

 • 11. Proč trvá film maximálně 30 - 35 minut? V kině je promítání delší.

  Normální kino je úplně něco jiného. Naše filmy jsou kratší, aby děti nebyly zahlceny příliš velkým množstvím vjemů. Je známo, že děti se intenzivněji soustředí po kratší dobu.

 • 12. Jak dlouhé jsou přestávky mezi jednotlivými projekcemi?

  Záleží na domluvě. Ideální je 5 min, ale zvládneme i několik projekcí po sobě jdoucích bez přestávek.

 • 13. Je uvnitř planetária umožněn dobrý přístup vzduchu?

  Samozřejmě, uvnitř kupole stále proudí vzduch z ventilátoru.

 • 14. Působíte pouze v jednom městě?

  Ne. Cestujeme po celé České republice. Objednat si nás může kdokoliv i z odlehlejších míst. Svoje služby poskytujeme vzdělávacím zařízením, letním táborům, zabávním a nákupním centrům. Lidé si nás objednávají také na oslavy narozenin či různorodé slavnosti.

 • 15. Jak si nás objednat?

  Jednoduše kontaktujte svého regionálního manažera podle stránky Kontakt. Jsme tu, abychom vám zodpověděli vaše dotazy, pomohli vybrat termín i film vhodný pro vaše děti či vyslechli vaše připomínky. Můžete také vyplnit poptávkový formulář a my vás už kontaktujeme sami.

 • 16. Jaké jsou smluvní podmínky objednání?

  Smluvní podmínky najdete zde.

Online poptávka:

  hotovostfaktura